MARJAANA HEINONEN

Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja, tunnus 402000/1429.


Palvelen Uudellamaalla ja tarvittaessa asiakkaitteni toiveesta muuallakin.


Voit tilata minut kaupanvahvistajaksi pankkiin, muuhun sovittuun paikkaan tai voitte tulla kaupanvahvistustilaisuuteen toimistolleni Helsinkiin. Palvelen joustavasti myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Ajan voit varata suoraan yhteydenotto lomakkeen kautta, kalenteristani tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Kaupanvahvistus

KAUPANVAHVISTAJA

Kaupanvahvistajia ovat henkikirjoittajat maistraatissa sekä maistraatin päällikön kaupanvahvistajaksi määräämät virkamiehet sekä eräät muut viran puolesta toimivat virkamiehet.

Lisäksi kaupanvahvistajina toimivat Maanmittauslaitoksen määräämät kaupanvahvistajat. Kaupanvahvistajat voivat vahvistaa mm kiinteistönluovutuksia, lahjoja, esisopimuksia ja luovutusten purkuja riippumatta siitä, millä paikkakunnalla kiinteistö sijaitsee. Kaupanvahvistajasta käytetään yleisesti nimitystä ”Julkinen kaupanvahvistaja”.

MILLOIN TARVITAAN?

Kaupanvahvistus tehdään kun ostat, myyt, lahjoitat, ositat tai saat kiinteistön Suomesta. Kiinteistö tarkoittaa esimerkiksi tiloja tai tontteja, se voi myös olla määräala tai määräosa. Tontilla voidaan tehdä kiinteistön lohkominen tai halkominen. Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja tai luovutuksen purku. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen.


Kaupanvahvistaja tilataan kiinteistön kaupantekotilaisuuteen ostajan (kiinteistön luovutuksensaajan), myyjän (kiinteistön luovuttajan) tai kiinteistönvälittäjän toimesta. 


Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön eli virallisesti omistajuus ei ole siirtynyt.


Sähköisesti maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelun kautta tehty kiinteistökauppa ei vaadi erillistä kaupanvahvistusta.


KAUPANVAHVISTAJAN TEHTÄVÄ

Kaupanvahvistajan tehtävänä on vahvistaa kiinteistön kauppakirjat ja muut luovutuskirjat.


Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus (esimerkiksi kauppa tai lahja) vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Jos joku osapuolista ei pääse paikalle, hän voi valtuuttaa valtakirjalla toisen henkilön puolestaan.


Ennen kuin kaupanvahvistaja todistaa luovutuksen, hänen on tarkastettava osapuolten henkilöllisyys ja se, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Tutustuttuaan asiakirjoihin huolellisesti, kaupanvahvistaja hyväksyy allekirjoituksellaan kaupan ja kirjaa kaupan maanmittauslaitoksen rekisteriin odottamaan lainhuutohakemusta.


Halutessaan ostaja voi myös pyytää että kaupanvahvistaja laittaa lainhuutohakemuksen vireille samassa yhteydessä. Yleensä lainhuudon hakee ostajan pankki mikäli kiinteistö jää lainan vakuudeksi. Lainhuutoa haettaessa on muistettava että varainsiirtovero on maksettu.


KAUPANVAHVISTAJAN PALKKIO

Kaupanvahvistaja perii kaupanvahvistuksesta asetuksen mukaisen vuosittain vahvistettavan kaupanvahvistusmaksun. Mikäli kaupanvahvistus tapahtuu muualla kuin kaupanvahvistajan toimipaikassa, kaupanvahvistaja peri korvauksen matkakustannuksistaan matkustusohjesäännön mukaisesti.


Vuonnna 2021 vahvistusmaksu on 120 euroa. + matkakulut 


Julkisen kaupanvahvistajan maksu suoritetaan vahvistuksen yhteydessä. Maksuvälineenä käyvät  käteinen tai korttimaksu.


Kauttani saat myös kiinteistön viralliset asiakirjat:


  • Lainhuutotodistus todistaa omistusoikeutesi myytävään kiinteistöön.
  • Rasitustodistus rasitustodistuksesta näkyvät kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä ulosmittaukset ja muut käyttö- ja vallintarajoitukset
  • Kiinteistörekisteriote Kiinteistön tunnus, pinta-ala, kiinteistön tyyppi, alueen kaava, kiinteistöön liittyvät oikeudet ja rasitteet.
  • Kiinteistön kartta-ote näyttää kiinteistön rajat


Viralliset asiakirjat paketti: 40 €

Tilaa kaupanvahvistus